Πρέπει να έχει πόρους για Απασχολούμενο κεφάλαιο (Ορισμός, τύπος) | Υπολογισμός βήμα προς βήμα

Λογιστικές αρχές

Ο διπλός ποδόδεσμος προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. 3606/2007 για την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση. Στην οθόνη διαχείρισης του είδους ορίζεται το «%έκπτωσης» το οποίο μεταφέρεται, σύμφωνα με την προτεινόμενη παραμετροποίηση, στο % έκπτωσης 2 όλων των γραμμών που θα εισαχθούν κατά την πώληση. Η εμπειρία χρήσης τεχνολογιών πολυμέσων δείχνει. Τα κύρια είδη τραπεζικών τόκων. Ολοκληρώστε μία ή περισσότερες πρακτικές. Εάν το ps παραλείπεται, η τιμή θεωρείται ότι είναι 0. Οι υψηλής Έντασης Κεφαλαίου επιχειρήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε περιόδους σημαντικής πτώσης της ζήτησης των προϊόντων, ήτοι των πωλήσεων: Τότε, τα κέρδη μειώνονται καθώς δεν είναι εύκολο σε βραχυπρόθεσμο χρόνο να μειωθούν τα κόστη που σε μεγάλο βαθμό είναι σταθερά και έτσι να αντιμετώπιση της πτώσης της ζήτησης υπάρξει εν μέρει ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ and ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Στις επιχειρήσεις όπου το κεφάλαιο είναι ο σημαντικότερος συντελεστής παραγωγής: Η ανάληψη πρωτοβουλιών για εισαγωγή οργανωτικών καινοτομιών μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, ιδίως δε όταν αυτές αφορούν σε νέα ή σημαντικά βελιωμένα συστήματα και νέες ή σημαντικά βελιωμένες επιχειρησιακές πρακτικές. 27 απαιτεί η οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τους λόγους που η συμμετοχή της δεν συνιστά έλεγχο, σχετικά με εκδότρια που δεν είναι θυγατρική έστω και αν περισσότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ή των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου της ανήκει άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών.

Απασχολούμενο κεφάλαιο (Ορισμός, τύπος) | Υπολογισμός βήμα προς βήμα  Αποκαλύφθηκαν στρατηγικές

Καθαρό περιθώριο κέρδους, NPM

Το Βήμα, 2017γ: «Επτά ΜΚΟ φοβούνται υποβάθμιση συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων», 12 Ιουλίου, online διαθέσιμο στο olidarity%3bNow. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση. Τη συμφωνία τηςκατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της προκήρυξης και της πρόσκλησης καιτις αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. Κύριε Γιάννη Καλημέρα. 1039/2015 είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, καθόσον κάθε δαπάνη εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής». Since both x < 6 and y < 5 are true, the result is true. Για άλλα δύο χρόνια, κυριολεκτικά τρελαθήκαμε με την αριθμομηχανή MyScript, όπου γράφαμε παραδείγματα με είσοδο τύπου δακτύλου. Ε η ειδικότητα του αναλυτή µετοχών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό δ,. Έτσι όμως, δημιουργείται έντονη αβεβαιότητα και επιπλέον η ύπαρξη δανειακών κεφαλαίων μπορεί να οδηγήσει σε πτώχευση. Μπορείς να μου στείλεις και αρχείο με τυχαία παραδείγματα στο να το δω καλύτερα απ'ότι στα σχόλια εδώ. Ωστόσο, είναι https://seychellesartprojects.org/411-capital-employed απαραίτητο σε περίπτωση που η κατάσταση της αγοράς αλλάξει προς το χειρότερο. Το λογιστικό πρόγραμμα που έχουμε εξάγει ένα λογιστικό φύλλο που εκτός των άλλωνπληροφοριών που στην παρούσα φάση δεν μας ενδιαφέρουν έχει όλα εκείνα τα στοιχείαπου εμείς χρειαζόμαστε. Αν αυτό το κελί στη συνέχεια αναφέρεται σε άλλα κελιά, η τιμή του εξαρτάται από αυτά. Διότι το να πει «δεν είσαι μακριά», δείχνει ότι ακόμη απέχει, ώστε να ζητήσει αυτό που απέμενε» Χ. Επιπλέον, είναι πιο σκόπιμο να χρησιμοποιείτε ιστογράμματα για τη σύγκριση μεμονωμένων τιμών. Μέθοδος απόδοσης μορίων στους επιμέρους δείκτες βάσει της ενότητας που ανήκουν. 4 Αν σύμβουλος εταιρείας παραλείπει να λάβει τα εύλογα μέτρα για συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. Πλήρως ελεγχόμενη ανά χρήστη διαδικασία έγκρισης συναλλαγών. Για να το αλλάξετε, κατευθυνθείτε προς WooCommerce και πατήστε «ρυθμίσεις» και μετά επιλέξτε «Λογαριασμοί». 3 «Μικρές Επιχειρήσεις». Αντίθετα, μια αρνητική τιμή της καθαρής παρούσας αξίας υποδηλώνει ότι το έργο δεν θα παρέχει ένα τυπικό τυπικό ποσοστό απόδοσης και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσει σε πιθανές απώλειες. Iii οποιουδήποτε άλλου προσώπου,. Συμπεριλαμβανομένου ανά είδος δραστηριότητας. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ενός συγκεκριμένου οργανισμού μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους είναι ικανά να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη γενική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και να καθορίσουν το επίπεδο φερεγγυότητάς της. Σε περίπτωση εισφοράς κλάδου κατά την οποία η λήπτρια είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία, το πρώτο φορολογικό έτος αυτής έχει έναρξη την ημερομηνία ολοκλήρωσης εισφοράς του υπόψη κλάδου ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. Τώρα, στο παρελθόν, η Τατιάνα ήταν βαρύς χρήστης του Excel ακόμη και δημιουργώντας περιστρεφόμενους πίνακες.

Εάν δεν Απασχολούμενο κεφάλαιο (Ορισμός, τύπος) | Υπολογισμός βήμα προς βήμα  τώρα, θα μισήσετε τον εαυτό σας αργότερα

Προσθήκη γραφικών εικονιδίων

Αλλά υπάρχουν δύο αποχρώσεις. Το επίθετο δημιουργήθηκε για να περιγράψει τις αγοστικές αλληλεπιδράσεις και προέρχεται από το αρχαίο ρήμα αγοστώ που σημαίνει κρατιέμαι κοντά στον εαυτό μου, ενώ αγοστός είναι η παλάμη, ο βραχίονας με ετυμολογικό παράγωγο την αγκαλιά. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή για να ανοίξετε τη φόρμα Πελάτες στην εφαρμογή Northwind. Σας βοήθησε το άρθρο;. Αρχική / Blog Εκδηλώσεις / Εκδηλώσεις / Παρουσίαση βιβλίου: „Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή”. Τις χρονικές περιόδους που καλύπτονται από δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα· και. 00 Έξοδα για μετακίνηση πολιτικών υπαλλήλων 64. Η EVA οικονομική προστιθέμενη αξία και η απόδοση επένδυσης ROI είναι δύο μέτρα που χρησιμοποιούνται ευρέως για το σκοπό αυτό. Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή. Και τα καταφέραμε μια χαρά, μεταξύ άλλων και επειδή δεν αντιμετωπίσαμε το παραμικρό πρόβλημα, καμία ημέρα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο στο Word. Πρέπει να επιβεβαιωθεί η αδυναμία πληρωμής για το χρονοδιάγραμμα. Κατά συνέπεια, θα υπολογίσει τον ΦΠΑ από την προκαταβολή 1. Δημιουργία λειτουργίας Όνομα λειτουργίας ] Επιστρέφει @ Name Named Teult Table <описание таблицы> Να αρχίσει. Το μεθύλιο πιστευόταν ότι ήταν σταθερή ένωση που κατά κάποιον τρόπο περιείχε η μεθυλική αλκοόλη. Θα επιστραφεί στο NDFL που καταβάλλεται σε αυτά και τα επόμενα έτη, και για το 2019 δεν θα επιστραφούν, διότι τότε δεν υπήρχε κανένα δικαίωμα έκπτωσης, αν και τα έξοδα ήταν ήδη. Η άδεια διαμονής Malta Nomad επιτρέπει σε άτομα τρίτων χωρών να διατηρήσουν την τρέχουσα εργασία τους σε άλλη χώρα, ενώ διαμένουν νόμιμα στη Μάλτα. Από το ρόδο αποδίδεται rhodon στα αγγλικά. Το άρθρο 109 περιέχει διατάξεις που αφορούν όλες τις εταιρίες, εισηγμένες ή μη, ενώ τα άρθρα 110 112 αφορούν μόνο τις εισηγμένες. Ο Δήμος Ωρωπίων δεν γνωρίζει τι άδεια λειτουργίας να μου δώσει με δεδομένο ότι δεν επιθυμώ αλλά ούτε και είναι εφικτό με την παρούσα κατάσταση ατύχημα στο Λουνα παρκ του Ελληνικού να τύχει ευνοϊκής μεταχείρησης αίτηση άδειας λειτουργίας Λουνα παρκ. Αυτό που ρωτάς είναι ένα από αυτά. Πολλά από τα σημερινά προηγμένα συστήματα διαπραγμάτευσης που λειτουργούν σε υπολογιστές υψηλής τεχνολογίας σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις βασίζονται σε τεχνικές τάσεις. Αυτή είναι η πιο εύκολη μέθοδος σε αυτήν την κατηγορία, και πιθανότατα ο καθένας από εσάς τη χρησιμοποιούσε στο σχολείο. Που: NPP Προβλεπόμενο Κέρδος. Έχοντας υπόψη το άρθρο 19 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν την πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων, σε περίπτωση που επιτρέπουν την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Ίσως για αυτό ο Δημήτρης παρουσιάζει μόνο value investors επειδή είναι αυτό που του αρέσει.

Σέξι Απασχολούμενο κεφάλαιο (Ορισμός, τύπος) | Υπολογισμός βήμα προς βήμα

Ο τύπος υπολογισμού του καθαρού κέρδους της εταιρείας

Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται μείωση της αποτελεσματικότητας του κύκλου εργασιών των παγίων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία. 03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14. Δ Δέουσα επιμέλεια πριν την παροχή ΑΠΑ/ ΑπΕΠΑ. 112 νέες ευρυζωνικές συνδέσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έναντι 122. Για να τοποθετήσετε κείμενο στο κέντρο μιας περιοχής με πολλά κελιά, προχωρήστε ως εξής. Γιάννη Βα, την Μακροεντολή2 της προηγούμενης απάντησής μου, την βελτίωσα, ώστε να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις συναρτήσεων πινάκων και να είναι πιο ασφαλής. Χρησιμοποιείται επίσης στη διαδικασία παρακολούθησης κατά την περίοδο του δανείου, αλλά είναι σαφές ότι η χρησιμότητά του μειώνεται σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στο μέγεθος των ταμειακών ροών. Όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης σε ιστότοπους, η αποθήκευση τους στο σύννεφο είναι απίστευτα βολικό για το δισκίο, όπου η είσοδος σύνθετων συνδυασμών χαρακτήρων δεν είναι εύκολη. Μετά από αυτό, ο δρομέας του ποντικιού μετατρέπεται σε σταυρόνημα, με τη βοήθεια του οποίου είναι απαραίτητο να επισημάνετε τα όρια της επιγραφής στη σελίδα, μετακινώντας το σταυρόνημα με το αριστερό κουμπί πατημένο από την επάνω αριστερή γωνία στην κάτω δεξιά γωνία. Αυτό αποτελεί μέρος των κερδών του ισολογισμού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στη διάθεσή της μετά τη δημιουργία του ταμειακού μισθού και την πληρωμή φόρων, τελών, κρατήσεων και άλλων υποχρεωτικών πληρωμών στον προϋπολογισμό, σε ανώτερους οργανισμούς και τράπεζες. Σύσταση ναυτικής εταιρείας πλοίων αναψυχής Ν. Η ακριβής αξία του καθορίζεται ανάλογα με την αγοραία τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Για t 1 = t 2 από το 9.

Lies And Damn Lies About Απασχολούμενο κεφάλαιο (Ορισμός, τύπος) | Υπολογισμός βήμα προς βήμα

Ανανέωσε τη σελίδα

Συνήθως εννοείταιοτι αφορά όλες τις εργασίες τηςεφαρμογής. Προβολή προτιμήσεων σε είδη και υπηρεσίες πελατών βάσει του ιστορικού των παραγγελιών τους. Μάλλον είναι κάτι απλό αλλά δεν έχω καταλάβει τι φταίει ακόμα. Η εργασία με κείμενο στον LibreOfficeWriterLOW επιλογή, αντιγραφή, επικόλληση, μετακίνηση είναι παρόμοια με οπουδήποτε άλλου προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. Λαβίδες, μαχαίρια κλπ. Ο υπολογιστής μπορεί να υπολογίσει, να προσθέσει και να αφαιρέσει τόσο ημερολογιακές ημέρες όσο και εργάσιμες ημέρες. Επιμόρφωση Επενδυτικού Κοινού: Επείγει η κωδικοποίηση ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου και η διάχυση σε απλή και εποπτική μορφή δωρεάν στους επενδυτές. Έτσι, αυξήθηκε και πάλι ο ρόλος των εμπορικών τραπεζών στον επενδυτικό τομέα. Στην Προσφορά η εισαγωγή γραμμής είδους γίνεται στην 1η γραμμή του πλέγματος, σε αντίθεση με τα συνήθη παραστατικά, όπου η εισαγωγή γραμμής γίνεται στο τέλος. Υπάρχει συρρίκνωση των αποτελεσμάτων και φυσικά χρηματοοικονομική δυσλειτουργία της εταιρείας. Αν δεν είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πιστεύω είναι θέμα μόνο εφορίας αλλά επιβεβαιώστε το πρώτα. Αυτό το σεμινάριο θα δείξει πώς να χρησιμοποιήσετε την Επικύρωση δεδομένων για εργασία με αναπτυσσόμενες λίστες στο Excel χρησιμοποιώντας VBA. Το LightPDF είναι μία από τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για online διαχείριση εγγράφων PDF. Αυτά περιλαμβάνουν, ειδικότερα. 1 του άρθρου 1, δηλαδή, οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι σε pos με βάση τους ΚΑΔ, προκειμένου να δηλώσουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.  ppt/slides/ rels/slide30.

Περιορισμοί και δυνατότητες διαφορετικών εκδόσεων

Ένας πρώην ερευνητής της McKinsey αποκαλύπτει τον τρόπο λήψης πολλαπλών προσφορών εργασίας στη συμβουλευτική. Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή νεροχύτες, νερό, καθαριστικά για τον επιτόπιοκαθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτωντου εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο π. Προφυλάξτε τις πληροφορίες σας και προστατεύστε τον υπολογιστή σας. Overall, an individual with relentless drive and financial discipline, Dimitris Skalaios leads with his heart and mind. 1 Στην κατάλληλη εποχή. Η περιγραφή κάθε ομάδας δηλώνει τους λ/σμούς που αφορά. Το OSNO διαφέρει ως προς την ένταση εργασίας του σε σύγκριση με άλλα. Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η φθορά; Αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Ίσως και διότι το όνομα της χάριτος Πέτρε ενσωμάτωνε ιδιότητες ξένες με τις αδυναμίες, τις οποίες έδειχνε τώρα ο Πέτρος και τις υπενθύμιζε το φυσικό όνομα Σίμων. Ξεκίνα να πουλάς άμεσα μέσα από το Skroutz, χωρίς να χρειαστεί να φτιάξεις e shop. File/Escardio/Guidelines/publications/CPGuidelines addenda Cardiac Pacing%202013. Αυτό το φύλλο σημειώνει την πρόοδο του παιδιού στην κατάκτηση άλλων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση βιώσιμων δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, υπολογιστικών δεξιοτήτων κ. Παράλληλα, η ΕΚΤ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου για τη διενέργεια πιλοτικής ανάλυσης δυσμενών σεναρίων κλιματικών κινδύνων για τον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ, η οποία θα έχει μακροπροληπτικό χαρακτήρα. Καμιά διάταξη στις προηγούμενες διατάξεις του Μέρους αυτού δεν απαιτεί αποκάλυψη στο Υπουργικό Συμβούλιο ή σε επιθεωρητή που διορίστηκε από αυτό. Δικαιούχοι από απαλλοτριώσεις. Stazybo, Με συναρτήσεις φύλλου έχω και εγώ κάτι κατά νου, αλλά θέλω να το τεστάρω καλά πρώτα. Η χρήση της δεύτερης επιλογής σάς επιτρέπει να μειώσετε την προμήθεια. Η μακροεντολή είναι ένα πρόγραμμα γραμμένο σε VBA. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αναλύσετε πληροφορίες δείχνοντας την κίνηση ενός αντικειμένου που είναι ένα χαρακτηριστικό του γραφήματος γραμμής και συγκρίνοντας κάθε στοιχείο με το σύνολο που είναι ένα χαρακτηριστικό του στοιβαγμένου γραφήματος στήλης. Συχνά, το θεμέλιο στους πυλώνες λειτουργεί ως αυτό. 02 Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων61. Εναλλακτικά με την επιλογή μικρότερου αριθμού μαθημάτων μπορούν να διεξάγουν έρευνα υπό την κατεύθυνση κάποιου καθηγητή major professor ή thesis advisor και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μέσω της μεταπτυχιακής εργασίας master thesis. Μια άλλη κοινή στρατηγική εξισορροπητικής κερδοσκοπίας έχει ως στόχο να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η διαφορά μιας ΣΑΚΑ θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε στενή σχέση με το ομολογιακό δάνειο της οντότητας αναφοράς. Και τον ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4110/13 Κ Φ Α Σ συνοπτικός πίνακας αλλαγών Αγαπητοί πελάτες, Ο παλιός Κ. Hostinger είναι ένας από τους φθηνότερους οικοδεσπότες Ιστού γύρω, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής μήνα του μέλιτος.

To wiki του ΚΣΕ

Ε = R n x M x x k, n +. Education background: – School of Economic Science, University of Piraeus – Executive Leadership Program, Economic University of Athens – MIS Diploma, Hellenic Management Association. Προστασία απο Malware domains και tracking για τον λόγο οτι η περιήγηση του χρήστη είναι ανώνυμη δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να υποκλέψει το ιστορικό περιηγήσεων του χρήστη tracking επίσης σε περίπτωση που ο χρήστης προσπαθήσει να μπει η γίνει redirect από άλλη σελίδα σε μια σελίδα με malware τότε το Adblock plus σου βγάζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Τόσο το κόστος αποστολής όσο και το κόστος αποθήκευσης εξαρτώνται από το μέγεθος της παραγγελίας, ωστόσο, η φύση της εξάρτησης καθενός από αυτά τα έξοδα από τον όγκο της παραγγελίας είναι διαφορετική. Τον Ιούλιο, ο οργανισμός πούλησε αγαθά στον αγοραστή στο ποσό των 59. Κατά τον υπολογισμό με τη μέθοδο FIFO, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα διαδοχικά, ξεκινώντας από τα υπόλοιπα για τον προηγούμενο μήνα. Α επιβάρυνση για το σκοπό εξασφάλισης οποιασδήποτε έκδοσης χρεωστικών ομολόγων. Ο Machatschki επέκτεινε αυτές ιδέες στα ορυκτά, όπου το αργίλιο substitutes τα άτομα του πυριτίου των πυριτικών. 291 Στάδια υπολογισμού Τρία βασικά στάδια: –Αποφασίζουμε ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης και τα αντίστοιχα ποσοστά –Υπολογίζουμε το κόστος της κάθε πηγής χρηματοδότησης –Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω, υπολογίζουμε το συνολικό κόστος κεφαλαίου. Α» Από το βιβλίο Φορολογικές Σημειώσεις 2019Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να καλυφθεί μέσω ασφάλισης πιστώσεων. Για την εκτέλεση: Υπολογίστε επάνω την πετονιά του Shock Leader την θέση που πρέπει να γίνει το Dropper Loop , υπολογίζοντας το μέγεθος του παράμαλλου π. Η αύξηση της πιθανότητας πτώχευσης της εταιρείας την υποχρεώνει να δανεισθεί νέα κεφάλαια με υψηλότερο κόστος απ’ ότι δανειζόταν προηγουμένως που η πιθανότητα πτώχευσης ήταν μικρή. Επί του παρόντος, η προσοχή δίνεται επίσης προσοχή σε έναν άλλο τύπο πληροφοριών με περιορισμένη πρόσβαση εμπορικό μυστήριο. Το παραπάνω μετρά το πλήθος των κινήσεων των ειδών ESFIItemEntry που στον κωδικό του Πίνακα 1 fTableField1Code της κίνησης έχουν τιμή ίδια με την τιμή του Πίνακα 1 της τρέχουσας γραμμής RC”fTableField1Code”, ενώ το παραστατικό fDocumentGID πρέπει να ΜΗΝ είναι το ίδιο με το τρέχον παραστατικό RC”fDocumentGID”. Οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω θα συμβάλουν στη διάσπαση του κυττάρου επιτραπέζιου του Excel σε δύο.

Παραδείγματα

1 Όταν εταιρεία εκκαθαρίζεται από το Δικαστήριο, το Δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του εκκαθαριστή, να διατάξει με διάταγμα όπως, ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος κάθε είδους ιδιοκτησίας που ανήκει στην εταιρεία ή κατέχεται από εμπιστευματοδόχους για λογαριασμό της, περιέλθει στον εκκαθαριστή με την επίσημη του ιδιότητα, και τότε η ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται το διάταγμα περιέρχεται ακολούθως σε αυτόν. Ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός δυναμικού σύγχρονου εβδομαδιαίου προγράμματος μαζί με ένα ημερήσιο πρόγραμμα. „χρόνος για το άνοιγμα των καταλόγων εγγραφής” έχει την έννοια που του αποδίδεται στο εδάφιο 1 του άρθρου 50˙. Κυμαινόμενα μισθώματα όπως περιγράφονται στην παράγραφο B49·. Επαγγελματικό Περίγραμμα Ασφαλιστικού Υπάλληλου. Ποιοι τύποι ελέγχου δεδομένων μπορούν να εκτελεστούν αυτόματα στο ACCESS DBMS;. Εαν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα αλλά και να πάρετε τις δωροκάρτες 25€ για καύσιμα στα πρατήρια SHELL, μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 215 500 4110 ή εναλλακτικά επιλέξτε για να σας καλέσουμε την ώρα που εσείς επιθυμείτε. Ο μισθωτής γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις μισθώσεις στις οποίες συμβάλλεται ως μισθωτής σε μία ενιαία σημείωση ή σε χωριστή ενότητα των οικονομικών καταστάσεων. Ολοκληρωμένη γέφυρα σύνδεσης με τη διαχείριση Παγίων. Στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητη η προσεκτική μελέτη τόσο του κόστους που συνεπάγεται η επένδυση, όχι μόνο για την πραγματοποίησή της αλλά και για την υποστήριξή της στα στάδια που θα ακολουθήσουν την εφαρμογή της, όσο και των ωφελειών που θα προκύψουν από αυτή. Όχι λιγότερο σημαντικές είναι οι ιδιότητες „cloud” των διαδικτυακών γραφείων και οι παρακείμενες υπηρεσίες τους, γεγονός που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αρχείων και τη ροή εργασίας. Με την προσθήκη γραμμών στον πίνακα που θα τον μεταφέρουν στην επόμενη σελίδα, θα προστεθεί αυτόματα πρώτα μια επικεφαλίδα, ακολουθούμενη από νέες γραμμές. Επειδή οι δύο στήλες θα φαίνονται ακριβώς ίδιες όπως στην περίπτωση της ομαδοποίησης. Κατά καιρούς, οι εταιρείες αγοράζουν ως εξαρτήματα έτοιμα προϊόντα για τα προϊόντα τους και το κόστος τους δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχηματισμό του κόστους των πωληθέντων αγαθών. Δηλώνει ένα unary μείον αυτό είναι ένα σύμβολο μείον που τοποθετείται μπροστά από έναν αριθμό για να υποδείξει ότι είναι αρνητικός αριθμός. Το πιο διαδεδομένο παράδειγμα τέτοιου είδους απάτης είναι το phishing, η χρήση, δηλαδή, πλαστών ιστοσελίδων ή τα μαζικά emails που χρησιμοποιούν ονόματα και λογότυπα γνωστών εταιρειών και ξεγελούν τους χρήστες και τους αποσπούν προσωπικές πληροφορίες. Η διακύμανση είναι μια αξιόπιστη παράμετρος διασποράς, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Απαιτείται το ίδιο σύμβολο. Marketing Management Program of Cardiff Metropolitan University. 3190/1995 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις της δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου νόμου. Αλλά ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζει πιο αληθινά το πραγματικό αποτέλεσμα που θα λάβετε υπό τους αναφερόμενους αριθμούς και προϋποθέσεις. «Η καταβαλλόμενη έκτακτη οικονομική βοήθεια δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. Τα ξαναλέμε, ίσως αύριο. Ο γενικός προϋπολογισμός είναι στην πραγματικότητα η ένωση πολλών μικρότερων προϋπολογισμών των τμημάτων της επιχείρησης, οι οποίοι ενώνονται όλοι μαζί για να δώσουν μια γενική εικόνα των προγραμματισμένων ενεργειών της επιχείρησης. Ομοσπονδία 26 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Στη συνέχεια, η μέση τιμή και τυπική απόκλιση των υψών των αμερικανικών ενηλίκων θα μπορούσε να υπολογιστεί ως.

Εμφάνιση / Απόκρυψη

29 Μονομελές Διοικητικό Όργανο «Μονοπροσωπο Δ. Στη συνέχεια η Google ανακοίνωσε πως θα έρθει σε επαφή με το Πεκίνο ώστε να καταλήξει στο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Κίνα, χωρίς λογοκρισία, γεγονός όχι ιδιαίτερα οικείο στις δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Οι χρηματοδότες έχουν επανειλημμένα εξηγήσει ότι τα έξοδα του οργανισμού για την υλοποίηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, αναψυχής, ψυχαγωγίας και άλλα παρόμοια έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν την πληρωμή υλικής βοήθειας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα παράγραφο 11 του PBU 10/99, είναι άλλα έξοδα επιστολές του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας από 20. Επομένως, είναι προφανές να υποθέσουμε ότι εάν το πέμπτο φύλλο δεν διαγραφεί, τότε αποκρύπτεται μέσω των εργαλείων επεξεργασίας VBA. Ευχαριστώ , ασε με να το δω και θα επανελθω. Με τα πλέγματα, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τα σχήματα και άλλα αντικείμενα στα έγγραφά σας του Word. Για την εκτίμηση της πιθανότητας χρεοκοπίας χρησιμοποιείται το μοντέλο Altman, με τη βοήθεια του οποίου υπολογίζεται ο συντελεστής Ζ. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που επηρεάζουν τη διάρκεια της επιστροφής. Η βάση για αυτό είναι ο ισολογισμός της εταιρείας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με την κερδοφορία των ιδίων κεφαλαίων ROE, η οποία αναλύει μόνο την απόδοση που συνδέεται με το γενικό εισόδημα της Εταιρείας, το ROCE θεωρεί χρέη και άλλες υποχρεώσεις.

Πίνακας Περιεχομένων:

Κατόπιν απαιτείται χώρος εκτός σπιτιού και άλλες προϋποθέσεις. Ορίστε και αλλάξτε τη γλώσσα εμφάνισης του Kutools για Excel. Θ Κατά το κλείσιμο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι ομολογίες που είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 53. Επιλέξτε την περιοχή για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα γράφημα. 3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό 100 ευρώ. Πρώτον, από ειδικό βάροςτο ενεργό μέρος μηχανήματα, εξοπλισμός κ. Παράγοντες: –Το προεξοφλητικό επιτόκιο –Οι πωλήσεις –Το κόστος εργασίας –Το κόστος των πρώτων υλών –. Αυτός ο δείκτης ορίζεται ως ο λόγος του ποσού καθαρό ενεργητικόεταιρείες για τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών. Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα, ο τύπος αναζήτησης κάνει εύκολη την επιστροφή όλων των τιμών όπως η τιμή, ο αριθμός εξαρτήματος και ο προμηθευτής που σχετίζονται με διάφορα κομμάτια υλικού. Τοστοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις. Δεν είναι στο χέρι μας να ρυθμίζουμε το πλήθος των γραμμών και στηλών. Όταν επιλέγουν μεταξύ μπόνους και εκπτώσεων, οι αγοραστές επιλέγουν το δεύτερο στο 98% των περιπτώσεων.

Ν Π

Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Reuters, το 2018 και το 2019 τα έσοδα της εταιρείας θα μειωθούν κατά 1% και 2%, αντίστοιχα, και μόνο τότε αναμένονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Υπάρχουν μόνο 8 χειριστές σύγκρισης στο VBA. 3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι1, ἐὰν μὴ πυγμῇ2 νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν3 τῶν πρεσβυτέρων4·3 Οι Φαρισαίοι κι όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. 1 Πως υπολογίζονται τα Αποτελέσματα Χρήσης 1. Αρχείο RAR με όλα όσα χρειάζεστε. Κάθε μήνυμα είναι κρυπτογραφημένο με το δικό του μοναδικό κλειδί. Όταν αποφασίζετε για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, ανεξάρτητα από το αν αγοράζετε μια μετοχή ή πουλάτε, είναι σημαντικό να βασίζεστε στις μεθόδους της θεμελιώδη ανάλυση. Ο επενδυτής επομένως μπορεί να αγοράσει μια ΣΑΚΑ κάποιας εταιρείας για να κερδοσκοπήσει από το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας της.

Κατηγορίες

Η πρώτη κατηγορία, το πάγιο σταθερό κεφάλαιο f, δεν αποτελεί δαπάνη αλλά τμηματική ή ολική απόσβεση του επενδεδυμένου πάγιου κεφαλαίου που εμφανίζεται ως διαχρονική σωρευτική αποταμίευση του ιδιοκτήτη του κεφαλαίου εντός της εταιρείας του η οποία και θα του αποδοθεί εφ’ άπαξ κατά την εκκαθάριση της εταιρείας του όταν τερματιστεί η λειτουργία της. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι περίπλοκες ενέργειες που περιλαμβάνονται σε καθεμία από αυτές τις θεμελιώδεις εργασίες γίνονται κυρίως με το Excel και μέσα στο Excel. Αυτά τα χρόνια είναι τα πιο επικίνδυνα για εσάς, αν και, φυσικά, μπορείτε να ζήσετε περισσότερο. Τόκος υπερημερίας οφείλεται και επί εκπρό­θεσμων παραδόσεωνσύμφωνα με σχετική διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του νόμου αυτού. Διάγραψε τώρα τη στήλη Β, και είσαι έτοιμη. Αρχικά, όπως και τις προηγούμενες φορές, πρέπει να επιλέξετε την περιοχή του πίνακα, τα δεδομένα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή. Τα 10 πιο ισχυρά νομίσματα στον κόσμο. Οι δύο προβολές συνδέονται πλήρως, που σημαίνει ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη μία προβολή εφαρμόζονται αυτόματα στην άλλη. Ήταν βολικό να τα αποθηκεύσετε, το βάρος τους ήταν αρκετά μικρό και, επιπλέον, έγινε πιο βολικό στον υπολογισμό λόγω του ακριβούς κόστους τους. Νοείται ότι, η εν λόγω ενημέρωση δεν αποτελεί ειδοποίηση για καταβολή πληρωμών εκ μέρους του εγγυητή και δεν επηρεάζει το δικαίωμα του πιστωτή ή του εγγυητή να προσφύγει στο Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 7 του άρθρου 251. 4 Γενικά Θέματα Σχετικά με τις Αποσβέσεις. Β οποιοδήποτε θέμα ή θέματα επί τη βάσει των οποίων θα γίνει η δήλωση σύμφωνα με το εδάφιο 1 έχουν λάβει χώρα εκτός της Δημοκρατίας. Συχνά, μια ισότιμη αξία της σταθμισμένης μέσης τιμής κεφαλαίου Wacc. Φορολογία σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Αν τραβήξετε στην άκρη ένας νέος μήνας θα προσθέσει, τραβώντας προς τα κάτω μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο υπάλληλο. Εάν γνωρίζετε τι σημαίνει το σφάλμα και πώς να το διορθώσετε, τότε δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής. Από το φυτό Genista = σκούπα tinctoria, ανήκει στις ισοφλαβόνες. Η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να αντληθούν από περιουσιακό στοιχείο ή μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών. Πρώτη Εισαγωγή Πρώτη Εξαγωγή. 1 που γίνονται εμφανή μετά την λήξη της περιόδου είναι. 89 αποτέλεσμα σε ένα προσωρινό αρχείο. Κανονικά, εάν θέλετε να εξαγάγετε ένα γράφημα από το Excel, ίσως χρειαστεί να αντιγράψετε αυτό το γράφημα και να το επικολλήσετε σε ένα εργαλείο σχεδίασης και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε ως αρχείο εικόνας. Τους άθεους τους „γεννάμε” εδώ. Δεν μπορούσε λοιπόν, με την έννοια του «εμποδιζόταν» και δεν έπρεπε με εξαναγκασμό να τους ευεργετεί» Θφ. Το µέτρο του Sharpe 3.

Σιώπης Ιωάννης

1 Το άρθρο 51 του περί Εταιρειών Τροποποιητικού Αρ. Εθνικόεισόδημα + Μεταβιβαστικές Πληρωμές + Τόκοι Δημοσίου Χρέους Αδιανέμητα Κέρδη • Αμεσοι Φόροι = Διαθέσιμο Εισόδημα 5. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τηνχειρωνακτική παραλληλοποίηση εφαρμογών. Τότε διενεργεί απογραφή των εμπορευμάτων η επιχείρηση και υπολογίζει το κόστος του τελικού αποθέματος ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζει για τον προσδιορισμό του κόστους των πωληθέντων. Read more „Nasos Laourdekis”. Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας Γραφημάτων Excel 11. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα ευρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση με τα κράτη μέλη ή τα θεσμικά όργανα που παρενέβησαν πρωτοδίκως. Το δικαίωμα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης μπορεί να συνδυάζεται με ένα ή περισσότερα συμβατικά χαρακτηριστικά για παράδειγμα, μια εγγύηση υπολειμματικής αξίας όπως ότι ο μισθωτής εγγυάται στον εκμισθωτή μια ελάχιστη ή σταθερή χρηματική απόδοση η οποία ουσιαστικά παραμένει αμετάβλητη ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη του δικαιώματος. Ας δούμε πώς να προσδιορίσουμε τα υπόλοιπα των πιο συνηθισμένων λογιστικών λογαριασμών στην αρχή της ημέρας από 01/01/2013. Ο τύπος θα βρείτε στο δεδομένο εύρος τρεις εγγραφές για „Checkers” και μία για „Mists” και οθόνη 4. Ομάδες όπως οι αμερικανικές American Anti Slavery Group, Free the Slaves και η βρετανική Anti Slavery International εξακολουθούν να εργάζονται για την απαλοιφή της δουλείας στον κόσμο. Μια απλή ερώτηση, σε μια κολόνα Β10 έως Β20 υπάρχουν πχ ποδοσφαιρικές ομάδες. Σκαλωσιά Στόχοι μάθησης. Έτσι το Οριακό Κέρδος δείχνει την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και των πωλήσεων προϊόντων. Χαρακτηρίζει έναν τύπο ταμειακής ροής στον οποίο η κατεύθυνσή του αλλάζει όχι περισσότερες από μία φορές αρχίζοντας ή τερματίζοντας. 5 Ο έφορος εταιρειών αναρτά στο μητρώο εγγραφής εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο διασυνδέεται με την πλατφόρμα, όλες τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που επεξηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας, με βάση τις οποίες τρίτα μέρη μπορούν να εμπιστεύονται στοιχεία και παντός είδους πράξεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2. Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή. Και στη συνέχεια αντιγράφοντας τον τύπο κατακόρυφα και πληκτρολογώντας στη στήλη Β τα αντίστοιχα γράμματα θα είχα τα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Or post as a guest, but your post won’t be published automatically

Όποια μέθοδο μελέτης και αν επιλέξετε, πρέπει να προετοιμαστείτε λίγο πριν προχωρήσετε σε αυτήν. Αυτά έχουν άμεση σχέση με τις προβλέψεις που έγιναν στην προεπενδυτική φάση. Λογικά 3 ειδών προγράμματα μπορεί να σε ενδιαφέρουν αρχικά αφού λογικά δεν θα ασχολείσαι με διπλογραφικά. 21 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. B Stress Tests στα οικονομικά κεφάλαια. Ακόμα και σε περίπτωση που μια εταιρία παρουσιάζει ζημιές για αρκετές χρήσεις, μόλις παρουσιάσει κέρδη και μπορεί να μοιράσει μέρισμα, οι προνομιούχοι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν σωρευτικό μέρισμα και για τις προηγούμενες χρήσεις. Ευρώ για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης, χρηµατοδοτώντας έργα για την κάλυψη των πιο επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών των προσφύγων που φτάνουν στις ευρωπαϊκές ακτές. Vi τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από το νόμισμα λειτουργίας σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης και κατά τη μετατροπή της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας,. 57 Παράδειγµα Ταξινοµείστε τα περιεχόµενα του Συγκεντρωτικού Πίνακα πρώτα ανά Έτος και ύστερα ανά περιοχή. Το άρθρο 11 θεσπίζει επίσης την απαίτηση το ποσό που αναγνωρίζεται στην εκάστοτε πρόβλεψη να αντιστοιχεί στη βέλτιστη εκτίμηση της επιχείρησης για το παθητικό ή τις μελλοντικές δαπάνες. Το αντικείμενο τουδιαγωνισμού περιλαμβάνεται αυτούσιο ή κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό στην περί­ληψητης προκήρυξης. 5 Άδεια που παραχωρήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό δύναται οποτεδήποτε να ανακληθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και με την ανάκληση ο έφορος καταχωρεί τη λέξη „λίμιτεδ” στο τέλος του ονόματος στο μητρώο του οργανισμού που παραχωρήθηκε η άδεια και ο οργανισμός παύει να απολαμβάνει τις εξαιρέσεις που του παραχωρήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο αυτό ανάλογα με την περίπτωση. Στην αναπτυξιακή ψυχολογία μελετώνται ηλικιακά πρότυπα που είναι κοινά σε όλα τα παιδιά. Συνεργασία ΠΜΣ με το Greek Center for Value Investing. Το ποσό των στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων που δεν προσδιορίζονται ανωτέρω, τα οποία πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 3 και έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή. Κατά τον υπολογισμό της απόσβεσης, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η αρχική επένδυση, αλλά και πρόσθετα έξοδααπαιτούνται σε επόμενες περιόδους του έργου. Ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές ένας αριθμός ή μια έκφραση πρέπει να πολλαπλασιαστεί από μόνη της. MBA Program with emphasis in HRM at City Unity College gave me a good foundation to build strong knowledge in. Αναλυτικά: Από τις διατάξεις των παραγράφων 9 13 του άρθρου 73 του ν.